Aktualności

Informujemy, że w ramach Systemu Informacji o Środowisku funkcjonuje od 2012 r. nowy moduł o nazwie ODAPDY.

Nowy moduł pozwala w pełni na realizację nowych zadań gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. Nr 236 z 2005  poz. 2008 z późn. zm.).

Moduł został nagrodzony ZŁOTYM MEDALEM Międzynarodowych Targów POLEKO 2011 r.

 

 

 

 

 

Realizacja: web-portals.pw