Dane osobowe

Prowadzenie pełnej dokumentacji, ewidencjonowanie zasobów, zgłoszenia zbiorów do GIODO, testy ABI, i inne.

Ochrona środowiska

Publikacja informacji o środowisku, zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi w Gminie.

Zamówienia publiczne

Program określa wartość zamówień dla dostaw, usług, robót budowlanych oraz dostaw i usług powtarzających się.

 
Realizacja: web-portals.pw